Òrgans de Govern - Intranet del Consell de l'Estudiantat - UdL

INTRANET DEL CONSELL DE L'ESTUDIANTAT

ÒRGANS DE GOVERN


Òrgans de Govern

Nom Acrònim Tipus Consell Opcions
Area de Secretaria EC-CEFDET EC-CEFDET-SEC Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme Informació de l'òrgan Llistat de membres
Claustre de la UdL CLAUSTRE Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió d'Afers Estudiantils CAE-CGOV Delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió d'Avaluació de la Universitat CAU Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió d'Avaluació i Millora de la Docència CAMD NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió de Convalidacions CConv Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió de Convivència CCONV Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió de Cooperació Internacional CCI NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió de Cultura CC NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió de delegats EPS | 2022/2023 CD-EPS-2022-2023 Comissió de delegats Consell de l'Estudiantat de l'Escola Politècnica Superior Membres
Comissió de delegats EPS | 2023/2024 CD-EPS-2023-2024 Comissió de delegats Consell de l'Estudiantat de l'Escola Politècnica Superior Membres
Comissió de delegats ETSEA | 2023/2024 CD-ETSEA-2023-2024 Comissió de delegats Consell de l'Estudiantat de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària Membres
Comissió de delegats FDET | 2023/2024 CD-FDET-2023-2024 Comissió de delegats Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme Membres
Comissió de delegats FEPTS | 2023/2024 CD-FEPTS-2023-2024 Comissió de delegats Consell de l'Estudiantat de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social Membres
Comissió de delegats FIF | 2023/2024 CD-FIF-2023-2024 Comissió de delegats Consell de l'Estudiantat de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia Membres
Comissió de delegats FL | 2023/2024 CD-FL-2023-2024 Comissió de delegats Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Lletres Membres
Comissió de delegats FM | 2023/2024 CD-FM-2023-2024 Comissió de delegats Consell de l’Estudiantat de la Facultat de Medicina Membres
Comissió de Formació Contínua CFC NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió de Medi Ambient CMA NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió de Permanència CP Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió de Personal Acadèmic CPA NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió de Recerca CR-CGOV Delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió de Reforma dels Estatuts de la Universitat de Lleida CREU Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat CRIM NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió de Seguiment del Codi Ètic CSCE Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió de Seguiment del Document de Política de Personal Acadèmic. CSDPPA NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió del PTGAS CPTGAS-CGOV Delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió delegada de Reforma dels Estatuts de la Universitat de Lleida CDREUL Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió d’Estratègia i Qualitat CEQ NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió d’Igualtat i Diversitats CID Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió d'Informació, Orientació i Promoció Universitària CIOPU NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió d'Ordenació Acadèmica COA-CGOV Delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió Econòmica CEC-CGOV Delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió General de la Unitat de Biblioteca i Documentació CGU-BID Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió Permanent del CEUdL CP-CEUdL Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió Permanent del Consell de Govern CP-CGOV Delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Comissió Política Lingüística CPL NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Consell assessor del Centre Dolors Piera CACDP Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Consell de Govern CGOV Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Equip de Coordinació Ampliat del CEUdL EC-CEUdL-AMP Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Equip de Coordinació del CEEPS EC-CEEPS Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de l'Escola Politècnica Superior Informació de l'òrgan Llistat de membres
Equip de Coordinació del CEETSEA EC-CEETSEA Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària Informació de l'òrgan Llistat de membres
Equip de Coordinació del CEFDET EC-CEFDET Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme Informació de l'òrgan Llistat de membres
Equip de Coordinació del CEFEPTS EC-CEFEPTS Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social Informació de l'òrgan Llistat de membres
Equip de Coordinació del CEFIF EC-CEFIF Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia Informació de l'òrgan Llistat de membres
Equip de Coordinació del CEFL EC-CEFL Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Lletres Informació de l'òrgan Llistat de membres
Equip de Coordinació del CEFM EC-CEFM Consell de l'Estudiantat Consell de l’Estudiantat de la Facultat de Medicina Informació de l'òrgan Llistat de membres
Equip de Coordinació del CEUdL EC-CEUdL Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Events de Representació Externa REP-EXT Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Junta electoral JE Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Ple Consell de l'Estudiantat de la FDET PLE-CEFDET Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme Informació de l'òrgan Llistat de membres
Ple Consell de l'Estudiantat de la FEPTS PLE-CEFEPTS Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social Informació de l'òrgan Llistat de membres
Ple Consell de l'Estudiantat de la FIF PLE-CEFIF Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia Informació de l'òrgan Llistat de membres
Ple Consell de l'Estudiantat de la FL PLE-FL Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Lletres Informació de l'òrgan Llistat de membres
Ple Consell de l'Estudiantat de la FM PLE-CEFM Consell de l'Estudiantat Consell de l’Estudiantat de la Facultat de Medicina Informació de l'òrgan Llistat de membres
Ple Consell de l'Estudiantat de l'EPS PLE-CEEPS Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de l'Escola Politècnica Superior Informació de l'òrgan Llistat de membres
Ple Consell de l'Estudiantat de l'ETSEAFIV PLE-CEETSEAFIV Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària Informació de l'òrgan Llistat de membres
Plenari del CEUdL PLE-CEUdL Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Setmana Cultural 2024 - Organització CEFM-SC-2024 Consell de l'Estudiantat Consell de l’Estudiantat de la Facultat de Medicina Informació de l'òrgan Llistat de membres
Taula de mobilitat UdL TMUdL Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres
Vicecoordinació d'Operacions i Esdeveniments EC-CEUdL-VOE Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Informació de l'òrgan Llistat de membres