Calendari d'esdeveniments - Intranet del Consell de l'Estudiantat - UdL

INTRANET DEL CONSELL DE L'ESTUDIANTAT

CALENDARI D'ESDEVENIMENTS


Inclusió d'esdeveniments
Pot sol·licitar la inclusió d'esdeveniments en el calendari enviant un correu a ce@udl.cat amb la informació d'aquest.