ATURADA ACADÈMICA GENERAL | DIVENDRES 8 DE MARÇ DE 10h a 15h
Se suspèn l'obligatorietat de classes i activitats avaluatives


A continuació es mostren els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) relacionats amb aquest contingut:

Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida
ce@udl.cat
www.estudiantat.udl.cat
Plaça de Víctor Siurana, 1
25003 - Lleida (España)