Pas 3: Sol·licitud davant la secretaria de la facultat - Portal dels Delegats - UdL

PORTAL DELS DELEGATS

PAS 3: SOL·LICITUD DAVANT LA SECRETARIA DE LA FACULTAT


Pas 3: Sol·licitud davant la secretaria de la facultat

Tingues en compte!
No pots presentar aquest tràmit fins que el VEO t'hagi fet arribar el certificat signat que acredita que has exercit les tasques de delegat.

Una vegada es rep el certificat emès pel Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat (VEO), l'últim pas consisteix a presentar aquest document davant la secretaria del centre perquè es produeixi el reconeixement efectiu dins de l'expedient acadèmic. Aspectes a tenir en compte a l'hora de realitzar aquest tràmit:
 • És necessari consultar els períodes (dates) en els quals es pot realitzar el reconeixement. Aquests períodes varien segons el centre i el curs en el qual es troba l'estudiant. Aquesta informació pot ser consultada en la pàgina web de cada facultat:
 • A pesar que els crèdits per la realització de tasques de delegats no tenen un cost de matriculació per a l'estudiant si és necessària abonar la taxa corresponent a l'hora d'incorporar-lo a l'expedient. La taxa que s'ha d'abonar ve establerta per la Normativa de la Matèria Transversal de la UdL.
 • La sol·licitud davant de la secretària del teu centre s'ha de realitzar a través de la Seu Electrònica de la UdL. Els passos a seguir són:
  1. Clicar sobre Estudiants de la UdL de grau i màster i escollir la vostra facultat/escola i seleccionar Sol·licitud per a reconeixement de matèria transversal.
  2. Ompliu el model específic que hagueu escollit amb Acrobat Reader (no d'altres visors PDF) i deseu els canvis. Dins del model especifico s'ha d'adjuntar el certificat emès pel VEO.
  3. Accediu a alguna de les següents vies de presentació dels vostre model específic i adjunteu-lo quan se us demani.
  4. Presenteu al registre Sol·licitud per a reconeixement de matèria transversal amb la resolució de la vicerectora adjunta clicant sobre el quadre estudiants UdL: grau, màster i doctorat.