Òrgans de Govern - Intranet del Consell de l'Estudiantat - UdL

INTRANET DEL CONSELL DE L'ESTUDIANTAT

ÒRGANS DE GOVERN


Òrgans de Govern

Nom Acrònim Tipus Consell Opcions
Claustre de la UdL CLAUSTRE Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió d'Afers Estudiantils CAE-CGOV Delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió d'Avaluació de la Universitat CAU Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió d'Avaluació i Millora de la Docència CAMD NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió de Convalidacions CConv Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió de Cooperació Internacional CCI NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió de Cultura CC NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió de Formació Contínua CFC NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió de Medi Ambient CMA NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió de Permanència CP Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió de Personal Acadèmic CPA NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió de Recerca CR-CGOV Delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió de Reforma dels Estatuts de la Universitat de Lleida CREUL Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat CRIM NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió de Seguiment del Codi Ètic CSCE Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió de Seguiment del Document de Política de Personal Acadèmic. CSDPPA NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió del PTGAS CPTGAS-CGOV Delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió delegada de Reforma dels Estatuts de la Universitat de Lleida CDREUL Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió d’Estratègia i Qualitat CEQ NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió d'Informació, Orientació i Promoció Universitària CIOPU NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió d'Ordenació Acadèmica COA-CGOV Delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió Econòmica CEC-CGOV Delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió Permanent del CEUdL CP-CEUdL Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió Permanent del Consell de Govern CP-CGOV Delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Comissió Política Lingüística CPL NO delegat/da del Consell de Govern Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Consell assessor del Centre Dolors Piera CACDP Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Consell de Govern CGOV Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Equip de Coordinació Ampliat del CEUdL EC-CEUdL-AMP Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Equip de Coordinació del CEUdL EC-CEUdL Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Junta electoral JE Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Plenari del CEUdL PLE-CEUdL Consell de l'Estudiantat Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres
Taula de mobilitat UdL TMUdL Estatutària o legal Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida Membres