Equip de Coordinació del CEFL

Adreça: Plaça Víctor Siurana, núm. 1 – 25003 LLEIDA

Despatx: 0.18 Ed. Rectorat-FL

Telèfon: 973 70 31 38

Correu electrònic: lletres.secretariadeganat@udl.catMembres - Equip de Coordinació del CEFL


  • Perez Subirà, Guillem Ramon | Coordinador
  • Torremorell Amat, Laia | Secretària
  • Carrasco Martínez, Siobhan | Tresorera