Equip de Coordinació del CEFIF

Adreça: Carrer de Montserrat Roig, núm. 2 – 25198 LLEID

Despatx: 1.05 FM

Telèfon: 973 70 22 77

Correu electrònic: ce.fif@udl.cat

Instagram: https://www.instagram.com/cefif_udl/Membres - Equip de Coordinació del CEFIF


  • Ariza Utrilla, Daniel | Coordinador
  • Manrique Calvete, Paula | Vicecoordinadora
  • Chacón Hernando, Lucia | Secretària
  • Cespedes Millà, Maria | Tresorera
  • Català Català, Araceli | Vicesecretària
  • Albert Casañ, Maria | Vocal Fisioteràpia i Nutrició
  • Serra Ruiz, Guillem | Vocal Infermeria
  • Añibarro Català, Ília | Vocal Fisioteràpia i Infermeria
  • Casanovas Luque, Emma | Comunicació i xarxes socials