Equip de Coordinació del CEFDET

Adreça: Carrer Jaume II, núm. 71 - 25001 LLEIDA

Despatx: 1.06 Ed. Polivalent

Telèfon: 973 70 33 67

Correu electrònic: ce.fdet@udl.cat

Instagram: https://www.instagram.com/cefdet_udl/Membres - Equip de Coordinació del CEFDET


  • Seuma Perat, Joan | Coordinador
  • Ibarz Ribalta, Blanca | Vicecoordinadora
  • Balcells Bori, Josep | Secretari
  • Pinent Sans, Xavier | Tresorer
  • Anguera Sans, Miquel | Vicesecretari
  • Garcia Torres, Alba | Vicetresorera
  • Vilá Dolcet, Xavier | Vocal d’events
  • Vila Alfonso, Joan Ramon | Vocal assessor