Equip de Coordinació del CEEPS

Adreça: Carrer Jaume II, núm. 71 - 25001 LLEIDA

Despatx: 3.05 Ed. Polivalent

Telèfon: 973 70 27 10

Correu electrònic: ce.eps@udl.cat

Instagram: https://www.instagram.com/ceeps_udl/

Twitter: https://twitter.com/ceeps_udlMembres - Equip de Coordinació del CEEPS


  • Navarro Perez, Maria | Coordinadora
  • Alás Tomás, Pablo | Vicecoordinador
  • Colome Montero, Jordi | Secretari
  • Torres Espuña, Isaac | Tresorer
  • Arderiu Esteban, Marc | Vicesecretari
  • Sala Marqués, Josep | Vicetresorer
  • Sanz Dies, Ricardo | Vocal
  • Coll Amengual, Joan | Vocal