Equip de Coordinació del CEEPS

Adreça: Carrer Jaume II, núm. 71 - 25001 LLEIDA

Despatx: 0.14 Ed. Polivalent

Web: http://www.consell-eps.udl.cat/

Telèfon: 973 70 27 10

Correu electrònic: ce.eps@udl.cat

Instagram | Twitter | LinkTreeMembres


  • Torres Espuña, Isaac | Coordinador
  • Navarro Perez, Maria | Vicecoordinadora
  • Lesan Pujol, Núria | Tresorera
  • Martí Enseñat, Laura | Vocal de logística i esdeveniments
  • Baron Pascual, Sergi | Vocal de logística i esdeveniments
  • Villarroya Aguilá, Roger | Vocal de disseny
  • Martínez Santolaria, Maria | Vocal de comunicació i premsa

Antics membres


Cognoms, Nom Data d'inici Data de finalització
Alás Tomás, Pablo 2022-10-20 2023-09-27
Arderiu Esteban, Marc 2022-10-20 2023-09-27
Coll Amengual, Joan 2022-10-20 2023-09-27
Colome Montero, Jordi 2022-10-20 2023-09-27
Jordà Domingo, Daniel 2023-09-27 2023-12-05
Sala Marqués, Josep 2022-10-20 2023-09-27
Sanz Dies, Ricardo 2022-10-20 2023-09-27