Eleccions de Representació Estudiantil
Claustre, Junta d’Escola o Facultat i Consell de Departament
01.12.22 09.00h - 02.12.2022 13.00h
És indispensable tenir representants estudiantils als òrgans de decisió que vetllin pels nostres drets i interessos. Ser representant és un dret i alhora un deure de tots aquells estudiants compromesos i que vulguin una millor universitat. Per ser membre de ple dret amb veu i vot als òrgans, heu de formar part d’una candidatura i sortir escollits com a representants en les eleccions estudiantils.
CENS PROVISIONAL

Ahir, dia 27 de novembre de 2022, es va produir la publicació del cens provisional de les eleccions per a la renovació dels representants de l'Estudiantat al Claustre, a Junta d'Escola o Facultat i a Consell de Departament. Aquest cens recull els estudiants que podran votar en aquestes eleccions, les quals se celebraran a l'inici del mes de desembre.

És per aquest motiu, que és molt important que revisis si apareixes en el cens a través de la següent pàgina http://web2.udl.cat/cens/.

En cas de NO aparèixer pots presentar una reclamació al centre a través de la seu electrònica de la universitat utilitzant el següent model. EL TERMINI PER A PRESENTAR LA RECLAMACIÓ ÉS DEL 27 D'OCTUBRE (AVUI) FINS AL 2 DE NOVEMBRE.
CALENDARI ELECTORAL

Les dates més importants que recull el calendari electoral són les següents:
 • 26 OCTUBRE 2022 - Publicació dels censos electorals provisionals.
 • 27 OCTUBRE AL 2 NOVEMBRE 2022 - Reclamacions dels censos provisionals.
 • 4 NOVEMBRE 2022 - Publicació dels censos definitius.
 • 9 A 15 NOVEMBRE 2022 - Presentació de candidatures.
 • 16 NOVEMBRE 2022 - Proclamació provisional de les candidatures al claustre per la Junta electoral i proclamació provisional de les candidatures a Juntes de centre i Consells de departament per les Comissions electorals dels centres.
 • 16 AL 18 NOVEMBRE 2022 - Impugnació de candidatures.
 • 21 NOVEMBRE 2022 - Resolució de les impugnacions de les candidatures i proclamació definitiva de les candidatures per la Junta electoral.
 • 22 AL 29 NOVEMBRE 2022 - Campanya electoral.
 • 30 NOVEMBRE 2022 - Jornada de reflexió.
 • DES DE LES 9 H. DEL DIA 1 DE DESEMBRE FINS LES 13 H. DEL DIA 2 DE DESEMBRE 2022 - Votació electrònica.
 • 2 DE DESEMBRE 2022 - Proclamació de resultats.
ELABORACIÓ DE CANDIDATURES

Al llarg de les pròximes setmanes rebreu informació dels diferents Consell de l'Estudiantat de centre, explicant com es desenvoluparà el procés en cada centre i animant als estudiants a presentar-se i participar en les eleccions.
Quins òrgans es renoven i quines són les seves funcions?
 • CLAUSTRE: és el màxim òrgan representatiu de la Universitat de Lleida. Té 250 membres, dels quals 65 són representants estudiantils (art. 45.1.j Estatuts UdL). Representa una quota de representació del 26% i són elegits de manera proporcional al nombre de persones matriculades en cada centre, inclòs l'estudiantat de doctorat. Del Claustre se’n deriva el Consell de Govern, l’òrgan de govern ordinari de la Universitat. S’encarrega des d’aprovar les normatives de matrícula i d’avaluació i qualificació, a les convocatòries per contractar a nou professorat (art. 47.2 Estatuts UdL).
 • JUNTES DE FACULTAT O ESCOLA: Són els òrgans col·legiats de representació i govern ordinaris dels centres. L’estudiantat compta amb el 28% del total de membres (art. 76.2.b Estatuts UdL). De les Juntes se’n deriven les comissions d’estudis, òrgans fonamentals en l’ordenació de les titulacions (configuració dels plans d’estudi, horaris, calendaris d’exàmens, compensacions, resolució d’incidències en la docència...).
 • CONSELLS DE DEPARTAMENT: El consell de departament és l'òrgan superior de govern dels Departaments. Aquests actualment aglutinen al professorat per àmbits del coneixement i en coordinen els ensenyaments, així com recolzen i fomenten les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat (art. 70 Estatuts UdL).
Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida
ce@udl.cat
www.estudiantat.udl.cat
Plaça de Víctor Siurana, 1
25003 - Lleida (España)